Đối với khách TP.HCM
Nhận hàng trả tiền tận nơi cho shipper
Đối với khách tỉnh
 Tên tài khoản :Công ty TNHH Thời Trang Áo Tắm Hồng Hạnh
 Số tài khoản :‎……………………………. , ……………………………………………
 Số Điện Thoại: 090 377 5687